GIAO TIẾP
Importing a contact from an Exchange ActiveSync account
GIAO TIẾP

Importing a contact from an Exchange ActiveSync account

  1. On the People tab, enter the contact's name or email address in the search box.
  2. Tap .
  3. Tap the name of the contact you want copied to HTC Sensation.
  4. Tap Save to People.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN