CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Adding a social network account
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Adding a social network account

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Account & sync.
  2. Tap Add account.
  3. Tap the account type you want to add.
  4. Follow the onscreen instructions to enter the account information.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-accounts_sync-add_social_network_account