ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Viewing photos in your social networks
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Viewing photos in your social networks

Right in the Gallery app, check what you and your friends have uploaded to your social networks or photo sharing sites.

Important: Log on to your accounts before you start viewing online photos.
  1. From the Home screen, tap > Gallery.
  2. On the top bar, tap , and then tap a social network or photo sharing site.
  3. Tap an account to start viewing photos in that account.
    Tip: To comment on a photo, press and hold a photo thumbnail and then tap Add comment.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-gallery-view_social_network_photos