ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Watching a video
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Watching a video

  1. Tap a video album and then tap a video.
  2. Tap the onscreen controls to control the video playback, adjust the volume, and more.
    Tip: Tap to share the video on your home network.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-gallery-watch_video