ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Taking continuous camera shots
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Taking continuous camera shots

Is your subject in motion? Use burst mode to take consecutive shots.
  1. While on the Viewfinder screen, tap Scenes > Action burst.
    Note: Flash is disabled when you're in this mode.
  2. Point the camera and focus on your subject.
  3. When you're ready to take the photo, tap .

    The camera will take five consecutive shots of your subject.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN