GIAO TIẾP
Making an emergency call
GIAO TIẾP

Making an emergency call

In some regions, you can make emergency calls from HTC Sensation even if you don’t have a SIM card installed or your SIM card has been blocked.

  1. On the Home screen, tap .
  2. Dial the emergency number for your locale, and then tap Call.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN