GIAO TIẾP
Calling a phone number in a Calendar event
GIAO TIẾP

Calling a phone number in a Calendar event

  1. Open an event in Calendar.
  2. On the Event details screen, tap the phone number.
  3. Tap Call. You'll see event details such as the conference call ID or meeting PIN code on the Phone dialer screen.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN