GIAO TIẾP
Calling a phone number in an email
GIAO TIẾP

Calling a phone number in an email

  1. Tap the phone number in the email body.
  2. Tap Call.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN