BẮT ĐẦU
Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen
BẮT ĐẦU

Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen

Moving a widget or icon

 1. Press and hold the widget or icon you want to move.
 2. Drag the widget or icon to a new location on the screen.
  Note:
  • You can pause at the left or right edge of the screen to drag the widget or icon onto another Home screen panel.
  • When you drag a widget to a spot that’s already occupied by another widget or icon, the occupant automatically moves away to give room.
 3. When the widget or icon is where you want it, lift your finger.

Removing a widget or icon

 1. Press and hold the widget or icon you want to remove, and then drag it to .
 2. When the widget or icon turns red, lift your finger.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets