BẮT ĐẦU
Status icons
BẮT ĐẦU

Status icons

Signal strength
GPRS connected
GPRS in use
EDGE connected
EDGE in use
3G connected
3G in use
HSDPA connected
HSDPA in use
Roaming
No signal
No SIM card installed
Connected to a Wi-Fi network
Data synchronizing
Battery is full
Battery is charging
Battery is low (20% remaining)
Battery is very low (10% or less remaining)
Silent mode
Vibrate mode
Microphone is mute
Speakerphone is on
Wired microphone headset connected
Wired headset connected
Bluetooth is on
Connected to a Bluetooth device
Airplane mode
GPS is on
Alarm is set
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN