BẮT ĐẦU
Adjusting the volume
BẮT ĐẦU

Adjusting the volume

Adjusting the ringer volume

  • Press the VOLUME buttons to adjust the ringer. The Ringer volume window appears on the screen to display the volume levels.
  • While in the lowest ringer volume level (Silent mode), press VOLUME DOWN once to switch to Vibrate mode. The vibrate mode icon appears in the status bar.
  • While in Vibrate mode, press VOLUME UP once to switch to silent mode. The speaker mute icon displays in the status bar.

Adjusting the earpiece volume for calls

During a call, press the VOLUME buttons.

Adjusting the media volume

When playing music or watching video, press the VOLUME buttons to adjust the volume. The Media volume window appears on the screen to display the volume level.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN