BẮT ĐẦU
Switching the power on or off
BẮT ĐẦU

Switching the power on or off

Switching the power on

Press the POWER button. Easy.
Note: When you turn on HTC Sensation for the first time, you’ll need to set it up.

Switching the power off

  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on, then unlock the screen.
  2. Press and hold the POWER button for a few seconds.
  3. When the Power options menu appears, tap Power off.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN