CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Software updates
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

How do I find the IMEI/MEID of my phone?

Go to Settings, and then tap About > Phone identity. Or open the Phone app, and then enter "‍*#06#"‍ to see the IMEI.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN