CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

How do I save a frame from a clip taken in Zoe camera mode?

  1. Open the Galleryapp.
  2. On the main screen, swipe to the Albums tab.
  3. Tap a tile to open an album.
  4. When you see the clip you want, tap it to view in full screen. You can identify clips taken in Zoe camera mode by the icon on the thumbnail.
  5. Tap to expand the burst shot taken. Select the frame that you want to save, and then tap Save frame.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN