CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
About HTC Sync
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Can I still use HTC BlinkFeed even when I'm offline?

Yes. HTC BlinkFeed displays cached content when you're not connected to the Internet.

Go to HTC BlinkFeed settings and tap Offline news reading to set whether to cache text only or full articles for offline reading.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN