ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Taking notes
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Why does the weather clock widget sometimes appear on HTC BlinkFeed, and sometimes it doesn't?

The weather clock widget doesn't show on HTC BlinkFeed™ by default. This is because the widget panel which is your main Home screen by default already has the weather clock widget.

Once you change HTC BlinkFeed to be your main Home screen, the weather clock widget will then show on HTC BlinkFeed. For details, see the topic about changing the main Home screen in the user guide or how-tos.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-notes-intro