ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Using Flashlight
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

我的手機為何會變熱?

手機會變熱,原因包括手機可能正在充電中,或長時間使用通話、GPS 導航、網頁瀏覽或其他耗電的活動。 如果手機的作業溫度使您感到不舒服,請停止使用手機並聯絡 HTC 客戶服務部,取得進一步的協助。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN