ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Exercising with Endomondo
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

如何找出手機的 IMEI/MEID?

進入設定,然後點選關於 > 手機識別 或者,開啟電話應用程式,然後輸入「*#06#」查看 IMEI。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN