ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Finding and installing apps from Android Market
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

檢視電視節目的詳細資料時,為何看不到 FacebookTwitter 的貼文?

也許該節目沒有足夠的熱門主題。此外,有些節目並未設定社交媒體帳號。在此情況下,官方消息標籤將會隱藏。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN