ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
About Google Maps
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

我的 HTC 手機有專用的相機按鈕嗎?

否,但您可設定音量按鈕作為快門鍵或變焦按鈕使用。

如需詳細資料,請參閱使用指南或使用教學中的相機章節。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN