ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Searching for a place of interest
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

如何讓動態更新及生日顯示在我的來電顯示?

如果您已登入 FacebookTwitter™ 帳號,畫面將出現來電者的動態更新。 如果來電者的生日活動已儲存在手機內,或您已登入 Facebook 等線上帳號,螢幕上還會顯示來電者即將到來的生日。

如果您在工作應用程式內建立工作,並將工作連結至聯絡人,當聯絡人來電且該聯絡人最近沒有動態更新時,螢幕將顯示工作。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN