GIAO TIẾP
Viewing your Gmail Inbox
GIAO TIẾP

Does the phone display work with gloves?

The phone display won’t work with standard gloves. Gloves with special pads for use with touch screens will work.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN