ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Using Friend Stream
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Why can't I see any Facebook and Twitter posts when viewing details about a TV show?

There may not be enough trending topics about a show. Also, some shows don't have social media accounts. If that's the case, the Official Feed tab will be hidden.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-friend_stream