ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Twitter for HTC Sense
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

What's the difference between Sports and Live Sports on the TV app?

Sports displays sports-related shows offered by your TV provider, including news, talk shows, and actual broadcasts of live or replayed games.

Live Sports, on the other hand, lists games that are currently in session. If an ongoing game is shown by your TV provider, Live Sports broadcast information will be available.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN