CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
About online accounts
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

How do I enable developer's options?

If you want to develop apps for your phone, you can enable developer's options in Settings.
  1. Go to Settings, and then tap About > Software information.
  2. Tap More.
  3. Tap Build number 7 times or more until you see the message You are now a developer.

When you return to the Settings screen, you'll see the Developer options setting.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN