Accounts and sync

How do I save my files on the microSD card instead of the phone storage?

Certain apps can be configured to save files on the microSD™ card.
  1. Go to Settings, and then tap Storage.
  2. Tap Storage settings.
  3. To set all the listed apps to save to the microSD card, tap Update all > SD card storage. Or just tap one of the apps, and then tap SD card storage.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN