ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Sharing media on your home network
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

How do I switch between HTC BlinkFeed and the home screen app that I downloaded?

  1. Go to Settings, and then tap Personalize.
  2. Tap Home screen.
  3. Choose which home screen mode you want to use — the home screen app you downloaded or HTC BlinkFeed.
Note: This feature may not be available in some phones.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-connected_media