ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Updating album covers
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Can the lock screen be removed or hidden?

Yes. If you prefer not to have a lock screen, you can disable it in Settings.
  1. Go to Settings, and then tap Security > Screen lock.
  2. Tap No lock screen. Both the security and lock screens will be disabled.
Note: Some Exchange security policies may force a lock screen to be enabled with a PIN and/or password.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN