About the Gallery app

如何找出手機的 IMEI/MEID?

進入設定,然後點選關於 > 手機識別 或者,開啟電話應用程式,然後輸入「*#06#」查看 IMEI。
0 Người thấy nội dung này hữu ích