ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Taking a high dynamic range (HDR) photo
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

當我按下遙控器上的音量鍵時,為何無效?

當您的設定中包含電視、數位機上盒及家庭劇院時, 電視 應用程式會假設音訊將從家庭劇院設定傳送,而非透過電視或數位機上盒。

如果您仍使用電視或數位機上盒控制音量,則需要重新設定音量鍵,以控制家庭設定中的正確裝置。

  1. 開啟 電視 應用程式,然後點選
  2. 點選 > 按鈕設定
  3. 選取音量鍵,然後依照螢幕上的指示,重新設定音量控制。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN