ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
After capturing
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

電視 應用程式中的運動運動現場轉播有何不同?

運動顯示電視供應商所提供與運動相關的節目,包括新聞、脫口秀,以及現場或重播比賽的實際廣播。

運動現場轉播則列出目前進行中的賽事。如果電視供應商正在播放進行中的賽事,便會顯示運動現場轉播的廣播資訊。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN