ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Camera basics
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

我拍攝的相片是否包含地理標記?

是,但您必須先在設定中開啟定位服務,拍攝的相片將包含地理標記或定位資訊。 根據預設,相片已開啟地理標記功能。

如果不想在相片內包含地理標記,請在相機設定中清除地理標記相片選項。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-camera-basics