ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Downloading from the Web
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

為何不能套用任何的 Duo 特效 到手機所拍的相片?

Duo 特效 無法套用到相片上有許多原因:
  • 拍攝相片時有一或多個濾鏡已被封鎖。
  • 您未使用相機拍攝模式。Duo 特效 無法用在使用其他拍攝模式拍攝的相片。
  • 您嘗試要套用特效的相片是用前相機拍攝的。
  • 場景未設為自動。
  • 拍攝相片時未將閃光燈設為關閉。
  • 拍攝相片時環境光線不足。
  • 拍攝相片時放大倍率過高或相機與主體距離過於接近。
  • Duo 特效 無法套用至裁切過的相片。
  • Duo 特效 無法套用至同一張相片兩次以上。

如需詳細資料,請參閱使用指南或使用教學中關於Duo 景深相機 使用注意事項的主題。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN