ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Using the web browser
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

如何從 Zoe 動態拍照 模式所拍攝的素材中擷取畫格?

  1. 開啟相片集應用程式。
  2. 在主畫面上,滑動到相簿標籤。
  3. 點選動態磚,開啟相簿。
  4. 看到所要的素材時,點選素材,以全螢幕檢視。 若要識別哪些是 Zoe 動態拍照 模式所拍攝的素材,可從縮圖上的 圖示加以辨識。
  5. 點選 展開拍攝的連拍相片。選取想要儲存的畫格,然後點選儲存畫格
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-browser-intro