GIAO TIẾP
Using Home dialing
GIAO TIẾP

忘記了 Google 帳號的密碼嗎?

如果忘記了 Google® 帳號的密碼,您可以嘗試透過 Google 網站取回密碼。
在手機或電腦的網頁瀏覽器上進入 www.google.com/accounts/recovery 依照螢幕上的指示,重設您的密碼。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN