GIAO TIẾP
Calling a phone number in a text message
GIAO TIẾP

不同的應用程式為何有不同的顏色配置?

根據應用程式的類型而定,有些應用程式預設使用有四種不同顏色的主題。
  • 藍色:通訊應用程式,例如郵件訊息
  • 綠色:資料為主的應用程式,例如 HTC BlinkFeed氣象
  • 橘色:娛樂應用程式,例如相片集音樂
  • 黑色:設定
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN