CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Copying or removing media on your phone
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Copying or removing media on your phone

Easily copy music, photos, videos, entire albums, or playlists from your computer to your phone.
  1. Connect your phone to your computer. Media that have already been copied to your phone will have the icon on their thumbnails.
  2. Click a thumbnail to select it. Or, select several media for transfer.
  3. Click one of these icons:
    Copy the selected media to your phone.
    Remove the selected media from your phone.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN