BẮT ĐẦU
Miss having a Menu button?
BẮT ĐẦU

Miss having a Menu button?

You can set the Recent apps button to open the Menu.
  1. Go to Settings, and then tap Display, gestures & buttons (or Display & buttons).
  2. Tap Recent apps button and select how you want to open the Menu, such as press or press and hold the button.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN