CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Restarting HTC One X/One X‍+ (Soft reset)
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Restarting HTC One X/One X‍+ (Soft reset)

If HTC One X/One X‍+ is running slower than normal, is unresponsive, or has an app that is not performing properly, try rebooting and see if that helps solve the problem.

  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on. If your screen is protected with a lock screen, you need to unlock it.
  2. Press and hold the POWER button, and then tap Restart.
  3. When asked to confirm, tap Restart.

HTC One X/One X‍+ not responding?

If HTC One X/One X‍+ does not respond when you touch the screen or press the buttons, you can still restart it.
Press and hold the POWER button for at least 10 seconds. HTC One X/One X‍+ then restarts.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN