CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Accessibility settings
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Accessibility settings

Use these settings when you’ve downloaded and installed an accessibility tool, such as a screen reader that provides voice feedback. You can turn accessibility functions or services on or off.
  1. Go to Settings, and then tap Accessibility.
  2. Choose the settings you want.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN