ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Downloading maps or purchasing licenses
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Downloading maps or purchasing licenses

Going to a different country for vacation? You can download the map of the country you’re going to for free. You can also download or purchase additional services such as navigation, safety camera, and turn-by-turn voice instructions.
Important: You need to connect to the Internet to download or purchase maps and services.
  1. Open the Locations app.
  2. Tap > Get more.
  3. Slide to the tab of the item that you want to download.
  4. Depending on what you selected, tap or .

If you have a voucher code, enter it by tapping Voucher code at the top of the Navigation tab.

Managing licenses and content

Check maps, navigation, safety camera information, and voices for turn-by-turn voice instructions that are already on HTC One X/One X‍+.

  1. Open the Locations app.
  2. Tap > Get more. On the Purchased tab, you’ll see a list of services that you already have on HTC One X/One X‍+.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN