ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Turning location services on or off
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Turning location services on or off

In order to find your location on HTC One X/One X‍+, you need to enable location sources.
  1. Go to Settings, and then tap Location.
  2. Select or clear the location sources you want to turn on or off.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-settings-location_settings