ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Playing music in HTC Car
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Playing music in HTC Car

  1. In HTC Car, tap Music.
  2. Do one of the following:
    • Tap to browse by category.
    • Tap to search your collection.
  3. Tap an album, song, or playlist to listen to it.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN