ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Creating or signing in to your HTC Watch account
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Creating or signing in to your HTC Watch account

  1. Open the Watch app.
  2. Tap > Settings > Account.
  3. Create a new HTC Watch account, or directly sign in if you already have your account.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN