CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Uploading your photos to SkyDrive from Gallery
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Uploading your photos to SkyDrive from Gallery

  1. Open the Gallery app.
  2. Go to the album or event photos that you want to share.
  3. Tap Share > SkyDrive for HTC Sense.
  4. Select one or more photos you want to upload, and then tap Next.
  5. Select a folder in SkyDrive, and then tap OK.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN