CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Unlinking HTC One X/One X‍+ from Dropbox
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Unlinking HTC One X/One X‍+ from Dropbox

You can remotely unlink HTC One X/One X‍+ from your Dropbox, if you lost your device.
  1. On your computer's web browser, log in to the Dropbox website (www.dropbox.com).
  2. On the right-hand corner of any page on the website, click Account. (Or click your account name, and then click Settings.)
  3. Click the Security tab.
  4. Under My devices, click Unlink to the right of your Android device.
  5. Click Unlink phone.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN