CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Checking your Dropbox storage space
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Checking your Dropbox storage space

You can check how much storage space you still have in your Dropbox before you upload more content.
Important: Before your Dropbox storage info appears in Settings, you need to access your Dropbox from an app first (such as Gallery) and allow HTC Sense to access your Dropbox.
Go to Settings, and then tap Storage.
Under Online storage, you'll see your available Dropbox storage.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN