CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Backing up your text messages
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Backing up your text messages

Keep important text messages by backing them up to the phone storage. You can easily restore backed up text messages after you've deleted them from your message list.
 1. Open the Messages app.
 2. Tap > Back up/Restore SMS > Back up > Back up SMS.
 3. Enter a name for your backup file, and then tap OK.

Restoring text messages

You can only restore text messages that were exported using the Back up SMS feature.
 1. Open the Messages app.
 2. Tap > Back up/Restore SMS > Restore.
 3. Choose how you want to restore the messages, and tap Next.
 4. Tap the backup file to import.
 5. Tap OK.

Backing up text messages by email

Important: You need to set up your email account in the Mail app.
 1. On the Messages screen, tap > Back up/Restore SMS.
 2. Tap Back up > Back up SMS via mail.

  The backup file is attached to an email.

 3. Enter your email address.
 4. Compose your email message, and then send it.
To restore your text messages to HTC One X/One X‍+, open the email message with the backup file attachment from the Mail app. Tap the attachment to download it first, and then tap it again to open the backup file to import.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN