GIAO TIẾP
Calling a phone number in a Calendar event
GIAO TIẾP

Calling a phone number in a Calendar event

  1. Open an event in Calendar.
  2. On the Event details screen, tap the phone number.
  3. Tap Call.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-phone-call_number_in_calendar_event