GIAO TIẾP
Calling a phone number in a text message
GIAO TIẾP

Calling a phone number in a text message

  1. Tap the phone number within the message.
  2. Tap Call.
    Tip: To call the message sender, tap the received message, and then tap Call on the options menu.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN